CV

e-mail: magdafranczak@o2.pl


scroll down for english version


Magdalena Franczak

bio

(ur. w 1978) artystka interdyscyplinarna, podczas realizacji prac posługuje się różnymi mediami: malarstwem, rysunkiem, fotografią, performance. Tworzy obiekty i pracuje z przestrzenią site specific. Nawiązuje dialogi z teatrem projektując kostiumy, scenografie. Członkini polsko-niemieckiej grupy AOUA (Academy of Ugly Arts). Współpracuje z artystami i artystkami z Polski i ze świata: z Michaelem Ackermanem, Marcinem Dymiterem, Ludomirem Franczakiem, Yael Frank, Sarą Kurzinger oraz Jaśminą Wójcik i Weroniką Lewandowską, z którymi tworzą kolektyw „Łodygi”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 roku. Wystawia w galeriach w Polsce i za granicą (m.in. Miejsce Projektów Zachęty w Warszawie, Arsenał w Poznaniu, BWA Zielona Góra, BWA Katowice, Galeria Biała w Lublinie, Labirynt w Lublinie, CSW w Toruniu, Art Cube Artists Studios Jerusalem, Atelierhaus Salzamt w Linzu i wielu innych). Jak pisze Karolina Sikorska: „Magdalena Franczak mówi o pracy i procesie twórczym jako o przyroście naturalnym. Za tą metaforą kryje się skrupulatnie budowana kolekcja znalezionych, pozyskanych, zyskujących materialność przedmiotów, które produkują misterne struktury powiązań́ między sobą, skłaniając inicjatorkę i twórczynię kolekcji do ciągłego wysiłku opanowywania i klasyfikowania zbieranego materiału. Praca dla Franczak jest bezustannym procesem, mierzeniem się z ulotnością materii, konserwacją, odzyskiwaniem, umieszczaniem rzeczy w obszarze widzialnego”.

Strona artystki: mfranczak.blogspot.com

 


STYPENDIA:

2017- Stypendium Prezydenta Miasta Lublin na realizację projektu “Zadomowienie”

2016- Stypendium Prezydenta Miasta Lublin na realizację projektu “Nomadyczna Pracownia”
2014-Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu “Pałac Lodowy”
2011- Stypendium Twórcze Marszałka Województwa Pomorskiego na realizację projektu „Hairy Candies”.
2010- Stypendium Twórcze Marszałka Województwa Pomorskiego na realizację instalacji malarskiej "Ślady".
2009- Stypendium Twórcze Marszałka Województwa Pomorskiego na realizację ściany świetlnej- „ogród zimowy ” w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji Dziecięcej w Słupsku
2008- Stypendium Prezydenta Słupska na realizację projektu Pokój z widokiem dla Szpitala Dziecięcego w Słupsku.
2005- Stypendium Prezydenta Słupska na realizację dwóch murales- Drybling, ul. Małcużyńskiego w Słupsku, elewacje 4-piętrowych bloków.

WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE:
2018r. luty/marzec, 12 historii, Atelierhaus Salzamt, Linz, Austria
2017r. kwiecień/listopad, Zadomowienie, instalacja w przestrzeni publicznej, Lublin
2016 maj/czerwiec, Luksus Niewygody, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice
2015 luty/marzec, Sen o mostach przyprószonych śniegiem, Galeria Manhattan, Łódź
2014 listopad/grudzień, Kryjówki z papieru, Mieszkanie Gepperta, Wrocław
2014r. styczeń/luty, Zejście, Galeria Labirynt 2, Lublin, kuratorka- Magda Linkowska
2012r. wrzesień/październik, Powiększenie, Galeria Biała, Lublin
2012r. maj/czerwiec, Hairy candies, Mieszkanie Gepperta, Wrocław
2012r. kwiecień, Stany przejściowe, Galeria BWA Zielona Góra
2012r. marzec, Hairy candies, galeria 81 stopni, Warszawa
2011r. wrzesień, "Dom/hairy candies", Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk
2011r. lipiec, "Hairy candies", Willa Lentza, Szczecin
2011r. czerwiec, "Hairy candies", Galeria im. Slendzińskich, Białystok
2010r. październik, instalacja malarska „Ślady”, Galeria Biała w Lublinie
2010r. kwiecień- Dwa pokoje- technika mieszana, Galeria nad Wisłą, Toruń
2010r. luty- Sleeping Beauties, instalacja malarska, Galeria Wieża Ciśnień, Konin
2008r. wrzesień- Secrets, instalacja, Filebos Ideales, Hasle, Dania
2007r. lipiec/sierpień- Sleeping Beauties, Galeria Miejska Arsenał, Poznań
2006r. Maj/czerwiec – w głąb króliczej nory, Galeria Wozownia, Toruń
2004r. drybling – Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku

WYSTAWY DIALOGUJĄCE:
2017r. maj/czerwiec, Uparta obecność, z Pawłem Matyszewskim, Galeria R5, Dni Sztuki Współczesnej, Białystok
2017r. marzec/czerwiec, Dzień w którym nie wydarzyło się nic (z udziałem Yael Frank), Art Cube Artists Studios, Jerozolima, Izrael
2016- Mit Geistern Leben, z Moniką Konieczną, Mieszkanie Gepperta, Wrocław
2015- Oddychająca Góra/Six Verbs Movement, Konfrontacje Teatralne, Lublin, kuratorka Yael Wisznicki Levi.
2014. marzec/maj, Lód topnieje, Pani Frankczak, (z Yael Frank) Miejsce Projektów Zachęty, Warszawa. kuratorka- Magda Kardasz


WYBRANE WYSTAWY ZBIOROWE:
2018- Marzenie wio(senne), Galeria Biała, Lublin
2016- Świadomy sen, Galeria Biała, Lublin
2015- Mocne stąpanie po ziemi, BWA Tarnów, kuratorka Marta Lisok
2015- Mocne stąpanie po ziemi, BWA Katowice, kuratorka Marta Lisok
2015-Kryjówka, Galeria Labirynt, Lublin
2014- Folium stramonii, Przegląd sztuki Survival, Wrocław, kuratorka Magdalena Zięba
2013-Genealogie pracy, Galeria Arsenał, Poznań, kuratorka Karolina Sikorska
2012- Negocjatorki, Galeria Manhattan, Łódź
2012-Słodka choroba, BWA w Tarnowie, kuratorka Magda Ujma
2011- Kołtun- z Izą Tarasewicz, Galeria Interdyscyplinarna. Słupsk
2009-Sekrety/Widoczki. Dolina Zgniłych Mostów. Gdańsk
2009- Hairy candies. Instalacja. Galeria Interdyscyplinarna. Slupsk
2008r.Wojowniczki miłości. Malarstwo. Flensburg. Niemcy
2007r. sierpień. Secrets. Instalacja. Flensburg. Niemcy
2006r. Sekrety- instalacja fotograficzna, w galerii interdyscyplinarnej (MCK Słupsk)


PROJEKTY ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ:
2017- “Przedmioty I ludzie”,Nomadyczna Pracownia, Lublin, projekt realizowany w ramach programu “Dzielnice Kultury”
2016- “Wyimaginowany leksykon miasta Kluż”, Cluj Napoca, Rumunia, festiwal Temps'd Image, projekt realizowany z Ludomirem Franczakiem.
2016- “Historie kuchenne”, Nomadyczna Pracownia, Lublin, projekt realizowany w ramach programu “Dzielnice Kultury”
2016- “Nomadyczna Pracownia”, Lubartowska 31, projekt realizowany w ramach Stypendium Prezydenta Miasta Lublin
2016- “Przejście”, czeski Cieszyn, przestrzeń site specific, projekt realizowany z Ludomirem Franczakiem

KOSTIUMY:
2015- kostium do monodramu Mateusza Nowaka: “Żertwa”, reż. Stanisław Miedziewski
2015- kostiumy i scenografia do spektaklu “Ony”, reż. Daniel Adamczyk
2013- kostium do monodramu Mateusza Nowaka “Od przodu i od tyłu”, reż. Stanisław Miedziewski
2011- kostium do “Psychosis 4:48”, reż. Łukasz Molski
2010-kostium do monodramu Moniki Dąbrowskiej: „Olga Eine Charmante Frau”. reż. Stanisław Miedziewski
2010- kostium do monodramu Wiolety Komar „Diva”, reż. Stanisław Miedziewski
2007-kostiumy do monodramu Wiolety Komar „Przyj dziewczyno,przyj”, reż. Stanisław Miedziewski
2006-Łasztownia”- kostiumy do polsko- niemieckiego projektu teatralnego ( Teatr Kana,Szczecin) 2006-Dysonans”- stylizacja kostiumów ( teatr Rondo, Słupsk)
2005-„Schron”- kostiumy, scenografia i choreografia

MAGDALENA MARIA FRANCZAK 
(b.1978) Painter and interdisciplinary artist whose projects apply a variety of media: painting, drawing, installation, object, photography and performance. She also works in theaters designing costumes, stage sets, engaging in performative actions and is active in public space, creating large-size murals and small views dug in the ground with girls and women in different places across Poland and Europe.
She is preoccupied with mythology, childhood rituals, combines memory, imagination and blind fate with the vigilant, analytical mind of an anthropologist.
She lives and works in Lublin (Poland)
 

 SCHOLARSCHIPS: 
2017 – Scholarhip of Mayor of Lublin (project Make yourself at home) 
2016 -– Scholarhip of Mayor of Lublin (project Nomadic Studio) 
2014 –Scholarship Ministry of Culture and Heritage (project Ice Palace) 
2011 – Scholarship of Marshal of Pomerania Region (project Hairy Candies) 
2010 – Scholarship of Marshal of Pomerania Region (project Traces)
 2009 – Scholarship of Marshal of Pomerania Region (project Room with the view)
 
SELECTED SOLO EXIBITIONS: 
2018- 12 Stories, Friseursalon, public area, Linz (Austria) 
2017- Zadomowienie, public area, Lublin (Poland) 
2017- People and objects, site specific, Lublin, (Poland) 
2016- Nomadic studio, site specific, Lublin (Poland) 
2016- Luxury of discomfort, BWA Katowice (Poland), curator: Marta Lisok 
2015- Sen o mostach przyprószonych śniegiem, Galeria Manhattan, Łódź (Poland) 
2014- Descent, site specific, Galeria Labirynth, Lublin (Poland) 
2012 – Blowup, mixed media, Galeria Biala, Lublin (Poland) 
2012 – Hairy candies, mixed media, Mieszkanie Gepperta, Wroclaw (Poland) 
2012 – Twilight, mixed media, BWA Gallery, Zielona Gora (Poland) 
2011 – Home, mixed media, Baltic Gallery of Contemporary Art, Slupsk, (Poland) 
2011 – Hairy candies, mixed media, Lentz's Willa, Szczecin, (Poland) 
2011 – Hairy candies, mixed media, Galeria im. Slendzinskich, Bialystok, (Poland) 
2010 – Traces, paintings, Galeria Biala, Lublin, (Poland)
 2010 – Two rooms, mixed media, Galeria nad Wisla, Torun,(Poland) 
2008 – Secrets/Views, installation, Filebos Idealer gallery, Hasle, (Danmark) 
2007 – Sleeping Beauties, paintings, installation, Arsenal City Gallery, Poznan (Poland) 
2006 – Down the rabbit hole, installation, Wozownia, Torun ( Poland) 
2004 – Drybling, paintings, Baltic Gallery of Contemporary Art, Slupsk (Poland)
 
SELECTED GROUP EXIBITIONS: 
2017- A day when nothing happened (with Yael Frank), Art Cube Artists Studios, Jerusalem, Israel, curator Maayan Sheleff. 
2016- Mit geistern leben (with Monika Konieczna), Mieszkanie Gepperta, Wrocław (Poland) 
2016- Lucid dream, White Gallery, Lublin (Poland) 
2015- Keeping Both Feet on the Ground, BWA Katowice and BWA Tarnów, curator Marta Lisok 2015-Hideout, Labirynth Gallery, Lublin, (Poland) 
2014- Messenger, Night Activities, festiwal in public area, Katowice, BWA (Poland), curator Marta Lisok 
2014- Folium Stramonii, Art review Survival, Wrocław, (Poland), curator Magdalena Zięba 
2014- Paper schelters, Mieszkanie Gepperta (with Yael Frank), Wrocław (Poland), curator- Ania Stec 2014- The Ice is melting Ms Frankczak(with Yael Frank), Zachęta Project Room, Warsaw, Poland. Curator- Magda Kardasz 
2013 – Genealogies of work, Arsenal City Gallery, Poznan, (Poland) 
2012 – Sweet sickness, BWA , Tarnow, Poland 2011 – Plica, installation with artist Iza Tarasewicz, Interdisciplinary Gallery, Slupsk, Poland
2009 - Hairy candies, installation, Interdisciplinary Gallery, Slupsk (Poland) 
2008 - Warriors of love, Flensburg (Germany) 
2008 - Secrets/Views, CSW Laznia, Gdansk (Poland) 
2007 - Secrets/Views, Partnership project, Flensburg (Germany)
2006 - Secrets/Views, light installation, Interdisciplinary Gallery, Slupsk, (Poland)
 
COOPERATION WITHIN ART PROJECTS: 
2015- Six Verbs Movement, installation in public area, with Ludomir Franczak, Lublin, Poland, curator Yaelle Wisznicki Levi.
 2009 – Pattern project, fashion installation, Powiekszenie, Warsaw, Poland
 2009 – Under the bed, dance performance with Ula Sawicka and photos of Michael Ackermann 2009 – Handle with care, street performance,International Festival of Street Theaters, Arkhangelsk, Russia 
2007 – Schneekugel, ZUOM - performance project with Ola Rzepka, Zofia Esden, Ula Sawicka 
2007 – The well – Rondo Theater, International Festival of Street Theaters, Arkhangelsk 
2006 – Sweet Dreams – performance project with Paulina Neukampf 
2005 – Shelter – project involving theater, performance, music, dance and literature, presented in a space of a town shelter, Slupsk, Poland
 

STAGE DESIGN: 
2015 –costumes and scenography for ONY, directed by Daniel Adamczyk 
2013 – ostumes for From the front and from behind, ,directed by Stanislaw Miedziewski 
2011 – costumes for “4:48 Psychosis” directed by Lukasz Molski 
2010 – costumes for one man show Olga Eine Charmante Frau directed by Stanislaw Miedziewski 2010 – costumes for one man show Diva directed by Stanislaw Miedziewski 
2007 – costumes for one man show Przyj dziewczyno, przyj directed by Stanislaw Miedziewski 
2006 – costumes for polish-german project Lastadie, Kana Theater, Szczecin, Poland 
2006 – costumes for Dysonans, Rondo Theater, Slupsk, Poland
 2005 – Shelter – scenography, choreography and costumes. Shelter, Slupsk, Poland 
2005 – costumes for one man show Grzech directed by Stanislaw Miedziewski 
2005 – Hired troops, with Ludomir Franczak open air performance (scenography and puppets)