W GŁĄB KRÓLICZEJ NORY

DOWN THE RABBIT HOLE, Galeria Wozownia, Torun, 2006