sleeping beauties

Opowieść ta korzeniami sięga do Królewny Śnieżki i Macochy, rywalizacji między młodością a starością, która odbywa się wewnątrz każdej kobiety - i momentu spotkania, gdzie łącznikiem jest jabłko dające sen i wieczną młodość...
Cykl prezentacji:
18.03 - 31.03 Słupsk, Kaplica św. Jerzego


This story goes back to the Snow White and her Stepmother. The competition between young and old, that takes place inside of every woman. And to the meeting point linked by the apple that brings sleep and eternal youth.
The presentations:
18.03 - 31.03 Słupsk, Kaplica św. Jerzego