ślady/traces
Ślady/Traces, Galeria Interdyscyplinarna, Słupsk
                                                                                    
                                                                                    fot.Jan Gryka

Ślady, to projekt o pamięci i podróżowaniu, przemieszczaniu się. To cykl prac malarskich opartych na symbolach kartograficznych. Próba odnalezienia we własnej biografii istotnych punktów, obrazów, które wywarły wpływ na mój sposób postrzegania świata. To sentymentalna podróż zarówno mentalna w głąb własnej pamięci jak i fizyczna do tych miejsc. Nastąpi konfrontacja wyobrażenia z rzeczywistością. Stopniowe przemieszczanie się z północy na południe do miejsca skąd pochodzę. Migracja w przeciwnym kierunku do tego, w którym podążali Polacy z dawnych Ziem Wschodnich, przeciwny do tego, w którym Niemcy opuszczali swoje domy. W swoim projekcie pragnę oprzeć się o symbole z map tych właśnie terenów, odbyć dodatkowo podróż w czasie i stworzyć cykl pejzaży symbolicznych opartych na zgromadzonej dokumentacji rysunkowej, fotograficznej oraz wspomnieniach. Wszystko to zaprezentowane zostanie w formie instalacji malarskich w przestrzeni galerii ale i w przestrzeni miasta wtapiając się tym samym w jego tkankę.


 "ślady"-wystawa w Galerii Białej w Lublinie, więcej..
zrealizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Pomorskiego