Nomadyczna Pracownia/city area/Lublin
Projekt stypendialny Prezydenta Miasta Lublin 1.04- 30.09. 2016.
Nomadyczna Pracownia” to projekt o kondycji współczesnego artysty oraz jego relacji
z otoczeniem – o przestrzeni twórczej i jej braku.
Praca artysty nieodłącznie wiąże się z pracownią, warsztatem, miejscem, gdzie rodzi się sztuka. W dzisiejszych czasach artysta jest Nomadą działającym tam, gdzie czuje potencjał twórczy. Nie jest on osadzony w jednej, konkretnej przestrzeni. Pracownia jako miejsce do działania, również ze względu na mało stabilną sytuację ekonomiczną artysty, raz jest, a innym razem jej nie ma. Wówczas za pracownię służy dom, galeria, przestrzeń publiczna.
Ideą „Nomadycznej Pracowni” jest jej tymczasowość i wykorzystanie braku posiadania stałego miejsca, przyjęcie jej mobliności jako cechy charakterystyczne a także motoru do działania twórczego. Stanie się ona  żywą, ciągle zmieniającą się ekspozycją, reagująca na lokalną społeczność, punktem w którym odbije się nie tylko obraz dzielnicy, ale i miasta.