SEKRETY/SECRETS

SEKRETY/WIDOCZKI
Długodystansowy projekt zapoczątkowany w dzieciństwie, w czasach PRL-u, kiedy wraz z koleżankami upiększałyśmy rzeczywistość instalacjami usytuowanymi w ziemi. Używałyśmy tego, co najbardziej kolorowe- czerwonych tabletek nasercowych, papierków będących wspomnieniem po czekoladowym cukierku, kwiatowych płatków, szkiełek z pobliskiego cmentarnego śmietnika. Wszystko przykryte okrągłym dnem od butelki i kołderką ziemi. Ekspozycja tylko dla wtajemniczonych.
Teraz zaangażowałam nowe pokolenie nastoletnich dziewcząt, część z nich robiła to po raz pierwszy i zakopała to, co schowałaby przed rodzicami: prezerwatywy, kajdanki, tabletki. Postanowiłam wszczepić ideę widoczków również na grunt niemiecki. Tu z kolei pokolenie z końca lat 70-tych potraktowało przygotowywanie sekretu w sposób rytualny, mistyczny, powrót do czasów dzieciństwa. Każdy widoczek niósł ze sobą oddzielną opowieść.

Jest to projekt długofalowy. Artystka próbuje przeszczepić ideę sekretów na grunt innych narodowości. Próbuje znaleźć wspólny język z dziewczętami wychowanymi w innej kulturze, z inną tradycją dzieciństwa. Tworzy swój własny język porozumienia- specyficzny warsztat wymiany myśli i doświadczeń.
SECRETS/VIEWS
It is a long distance project, started in childhood, in the times of communism, when together with my girls friends we were trying to make reality more beautiful by the little installations made in the ground. We were using colored stoff- red pills for heart, paper wraps from candies, flowers, glasses from the cemetery. Everything covered with a round glass from a bottle bottom, and a blanket from earth. Exposition made only for the ones that know where to look for it.
Now i engaged a new generation of teenager girls, some of them did it for the first time- so they dug down thing they would like to hide away from their parents: condoms, handcuffs, pills. I decided to try it also with German girls. here I worked with girls born in 70’s. They took it much more mystical, like a kind of ritual which brought them into their childhood. Each secret told a different story...

It is a long distance project. The artist tries to transform the idea of secrets into the other nations. Tries to find a common language with the girls breed in an other culture, with a different experience from childhood. Creates her own language of communication- a specific workshop of exchange of thoughts and experience.
SEKRETY/WIDOCZKI
Publikacja podsumowująca wieloletnie działania artystyczne i badania dotyczące rytuału zakopywania sekretu.
http://kioskzesztuka.blogspot.com/2013/01/premiera-ksiazki-sekretywidoczki.html