FAMILY TV

Nowy projekt performatywny Magdaleny i Ludomira Franczaków przygotowany na Bent Festival.
Prezentacja: The Tank, Nowy Jork, 17.04.2009., godz. 21:40
więcej...


New performative project by Ludomir and Magdalena Franczak, prepared for the Bent festival.
Presentation: The Tank, New York, 17.04.2009, 9:40 PM
read more...