ślady/traces

       

    

  

     

Ślady, to projekt o pamięci i podróżowaniu, przemieszczaniu się. To cykl prac malarskich opartych na symbolach kartograficznych. Próba odnalezienia we własnej biografii istotnych punktów, obrazów, które wywarły wpływ na mój sposób postrzegania świata. To sentymentalna podróż zarówno mentalna w głąb własnej pamięci jak i fizyczna do tych miejsc. Nastąpi konfrontacja wyobrażenia z rzeczywistością. Stopniowe przemieszczanie się z północy na południe do miejsca skąd pochodzę. Migracja w przeciwnym kierunku do tego, w którym podążali Polacy z dawnych Ziem Wschodnich, przeciwny do tego, w którym Niemcy opuszczali swoje domy. 

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Marszałka Województwa Pomorskiego

Traces it is a project about the memory and traveling – moving around. It is a series of works based on cartography symbols. An afford of finding important points im my biography – pictures that have an impact on my way of seing the world. It is a sentimental travel – a well psychical in my memory, as physical – into these places. It is a confrontation of reality and rememberance. A step by step travel from north to south. From the place I live to the place I come from. In this project I go on cartography symbols from these very places. I travel in time an d space in order to create a series of symbolic landscapes based on drawings, photo documentation, and memories.

The project is realized with te support of The Marshal of Pomerania.