sekrety/secrets

Warsztaty przeprowadzone podczas Jarmarku Wigierskiego (15.08.2010) na zaproszenie Domu Pracy Twórczej.
This is a workshop made in Wigry (DPT) in Poland 15.08.2010.