Folium Stramonii/Survival Art Rewiev/Wrocław

Folium Stramonii to farmaceutyczny mebel służący do tajnych praktyk. Szufladki jako forma sugerują sytuację zamknięcia oraz przemiany, jakim ulega ciało w trakcie choroby. Segregowanie odczuć składających się na całość doznania. Segregowanie półproduktów będących częścią leku.  
Mebel-hybryda ulega wypaczeniu, nienaturalnie wydłużone szuflady przestają spełniać funkcję szczelnie zamkniętej tajemnicy, która się wysuwa, pozwalając zajrzeć do środka.

Installation – chest of drawers, dummy wooden drawers, photographs
Folium Stramonii is a piece of furniture used for secret pharmaceutical practices. It is made from an object found in the abandoned building, which had been disassembled and then reassembled anew to reveal its secret. Its most important part – the drawers – triggers associations with closure and hints at changes that the body undergoes during illness. The drawers are a metaphor for segregating the sensations that make up the overall experience, but also for segregating the semi-finished products that make up the drug. Franczak created a hybrid piece of furniture by distorting the original object; the unnaturally elongated drawers cease to perform their role of keepers of a carefully hidden secret.